13 okt Webbinarium: 8 punkter för en bättre narkotikapolitik

13 okt Webbinarium: 8 punkter för en bättre narkotikapolitik

Om programmet:
Den 12 oktober lanserar NPC nya rapporten, Åtta punkter för en bättre narkotikapolitik. Huvudförfattare för rapporten är Pierre Andersson, frilansskribent och policyexpert på Movendi International.

Om rapporten:
Narkotikapolitiskt Center har funnits sedan 2019. Vår ambition är att bidra till utvecklingen av en human, restriktiv narkotikapolitik genom analys, debatt och folkbildning. Under organisationens relativt korta levnadstid har vi hunnit producera en avsevärd mängd kunskap och faktaunderlag i form av rapporter och andra skrifter. Vi har tittat närmare på exemplet Portugal – och funnit att dödligheten i landet nu är högre än innan avkriminaliseringen.

Vi följer noga utvecklingen i Kanada och USA, liksom hos våra europeiska grannar. Och vi har i en omfattande rapport tittat närmare på hur svenska kommuner arbetar med förebyggande och tidig upptäckt: Bra och kostnadseffektiva metoder finns, men de måste spridas och införas på fler ställen på ett systematiskt sätt för att få stort genomslag. Allt detta här har vi försökt föra samman i denna rapport. Vi föreslår åtta olika punkter för en bättre narkotikapolitik. Några av förslagen är väldigt konkreta, andra pekar mer på områden vi ser behöver utredas eller utvecklas.

Vi tror inte att vi säkert sitter på alla svar, eller att de här åtta punkterna är lösningen på alla Sveriges problem med narkotika – men vi hoppas att de kan vara steg på vägen, och att de bidrar till den konstruktiva diskussion vi så väl behöver.

Medverkande:
Peter Moilanen, chef för Narkotikapolitiskt center

Rapporten kan du hitta här!

Anmälan är stängd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Svenska sällskapet för nykterhet och folkbildning

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

You have Successfully Subscribed!