Välkommen till Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkbildnings årsmöte 2024!

Årsmötet äger rum den 17 april 2024 kl 10.00-13.00 på Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40 på Södermalm i Stockholm. Vi bjuder på lunch och fika. Du kan också delta på årsmötet digitalt.

Oavsett om du deltar digitalt eller på plats –> Anmäl dig här!

Programmet för dagen:

10.00-10.30 Fika innan mötet
10.30-12.00: Årsmöte
12.00-13.00: Samtal med Ronny Ambjörnsson om den skötsamma arbetaren

>>>Här är alla handlingar för årsmötet<<<

Glöm inte att betala årets medlemsavgift på 50 kr

Du kan betala på två sätt:
Till bankgiro: 644-6983. Ange för- och efternamn
Eller genom Swish: 123 29 68 550 Ange för- och efternamn
Betalningsmottagare: Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkbildning

Vi vill också säkerställa att vi har rätt uppgifter till dig och önskar därför att du som är medlem besöker denna sida för att fylla i dina uppgifter.

Hitta till Solidaritetshuset!
Promenad: T-bana Skanstull, 10 minuters promenad till Solidaritetshuset
Buss:
Från Slussen: Buss nr 2 mot Sofia. Hållplats: Barnängen
Från Skanstull: Buss nr 57 mot Sofia. Hållplats: Barnängen
Båt: Från Hammarbysjöstad: Båt till Barnängsbryggan

Inbjudan och kallelse till årsmöte

Välkommen till årsmöte för Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkbildning  kl 10.00-13.00 den 17 april 2024. Alla handlingar kommer att finns på vår hemsida. Anmäl dig gärna så snart som möjligt!

Bland handlingarna finns ett förslag från styrelsen gällande nya stadgar för föreningen. Glöm inte att du som medlem inför årsmötet har rätt att lämna in motioner. Årsmötet äger rum på Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40 på Södermalm i Stockholm. Du kan också delta digitalt!

Verksamhetsåret 2023
När vi blickar tillbaka på 2023, blir vi glada över allt roligt och intressant som hänt inom vår förening och vår verksamhet.  Här är några utdrag från verksamhetsberättelsen 2023.

Under verksamhetsåret har SSNF i samverkan med NBV Öst arrangerat 7 seminarier, varav två genomfördes av Tankesmedjan Nocturum. Tre av dessa seminarier var endast digitala, varav ett årsmöte och ett medlemsmöte. SSNF har under året flyttat sina fysiska seminarier till Solidaritetshuset i Stockholm, där föreningen också har sitt kansli. 

Under 2023 har 14 avsnitt av vår podd Supa knarka folkuppfostra publicerats. 

Tillsammans med IOGT-NTO och UNF publicerade SSNF och Tankesmedjan Nocturum en debattartikel i Dagens ETC: Debatt: Nu ska vi alla dricka som ammande kvinnor.  Debattartikeln var en reaktion på de nya rekommendationerna kring alkohol från NNR, Nordiska näringsrekommendationerna, 2023. 

Vi har under 2023 etablerat kontakt med flera nya samverkanspartners inom verksamhetens alla delar. Vi har efter en tids arbete blivit samarbetsorganisation med Studieförbundet NBV på riksnivå, utöver vårt lokala samarbete med NBV Öst. De vi samverkat med under 2023 för vår seminarieverksamhet men även i övrigt är: SPARC, Föreningen för folkbildningsforskning, IOGT-NTO, UNF, Movendi International, Add Gender, Trinambai Förlag, Stockholms Stadsmission, Narkotikapolitiskt Center och Studieförbundet NBV.

Inför årsmötet 2023 skickades en enkät ut till er medlemmar för att få synpunkter på verksamheten samt för att få feedback på föreningens ändamål. 26 medlemmar svarade. 

SSNF är medlem i Ideell Arena, CAN och Arbetsgivaralliansen samt från 2023 även i Folkrörelsernas Konstfrämjande och kommer även från 2024 att bli medlemmar i KSAN.

Under 2022 inledde vi nya samarbeten inom vår civilsamhällesforskning. Projektet har ändrats från 2022 och fokuserar nu på det strategiska ledarskapet/styrningen hos ledare inom civilsamhället. Syftet är att utveckla kunskapen om det strategiska ledarskapet/styrningen av anställda i ideella organisationer i Sverige. Arbetsnamnet på projektet är Från administration till ideologi? och de som ingår i projektet och som går in med resurser utöver SSNF är: Arbetsgivaralliansen, Bräcke Diakoni, Fremia, Ideell Arena, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Marie Cederschiöld högskola. 

Svenska sällskapet för nykterhet och folkbildning

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

You have Successfully Subscribed!