Att använda forskning i ideologins tjänst

Nu släpper vi handboken Att använda forskning i ideologins tjänst.

Det har sagts att vår tid är en av de mest forskningsberoende i historien. En följd av detta är att allt fler organisationer, ideella såväl som andra, hänvisar till och använder forskning. Att använda forskning kan dock vara kontroversiellt, inte minst i ideella sammanhang. Till exempel kan forskning potentiellt utmana en ideell organisations
grundvalar. I denna text vänder vi på perspektivet och söker svar på frågan: Hur kan forskning användas i ideologins tjänst? I texten presenterar vi ett antal strategier för hur ideella organisationer kan vetenskapliggöra existerande ideologier och praktiker.

 

Texten bygger på boken Forskning i ideologins tjänst (Segnestam Larsson, 2016) och en workshopserie, som genomfördes under 2019 och 2020.
Vi tror att du som har glädje av denna text är en person som har erfarenhet av att arbeta med forskning som ett av flera verktyg för att stärka, utveckla och uppfylla din organisations ideologi. Du är också en person som vill gå vidare och utmana dig själv och de sätt som din organisation arbetar med forskning. Med förhoppningar om att er ideologi ska gå från ett sär- till ett allmänintresse,

Stockholm oktober 2020
Peter Moilanen, Ulrika Erksell och Ola Segnestam Larsson

Hitta handboken Att använda forskning i ideologins tjänst här

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Svenska sällskapet för nykterhet och folkbildning

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

You have Successfully Subscribed!