Deltagarbaserad aktionsforskning – en utmaning för samhälle och folkbildning

Vi lever i ett samhälle med en ökad ojämlikhet. Det gäller inte minst tillgången
till kunskaper, makt och inflytande på samhällsutvecklingen. Genom deltagarbaserad aktionsforskning, forskningscirklar och medborgarforskning kan man stärka samspelet mellan forskare och praktiker genom att tillsammans synliggöra problem, tillvarata erfarenheter och utveckla verksamheter. Välkommen till ett frukostseminarium om hur vi kan stärka den kunskapsdemokratiska delen i folkbildning och förändringsarbete. Vi pratar om vilka metoder som är viktiga och vad vi kan lära av hittills vunna erfarenheter utifrån boken Deltagarbaserad aktionsforskning – tillsammans för kunskap, lärande och förändring (utgiven av Studentlitteratur/SPARC 2022).

Om deltagarbaserad aktionsforskning
Deltagarbaserad aktionsforskning, Participatory action research (PAR), är en
internationellt växande rörelse inom forskning och samhällsutveckling. PAR innebär kritiskt tänkande, praktiknära forskning och systematiska angreppssätt som gör att vi utvecklar kunskapen tillsammans och bygger kunskapsdemokratiska nätverk.

Om SPARC
*SPARC (Swedish Participatory Action Research Community,
https://sparcsweden.se/ är en ideell förening med syfte att främja PAR-
forskning i Sverige, speciellt genom öppna forskarkurser i PAR. Välkommen att
medverka i kursdagarna för Deltagarbaserad forskning I & II Deltagarbaserad
forskning, kurs I , Deltagarbaserad forskning, kurs II

Medverkande:
Kenneth Abrahamsson, adj. professor, Luleå tekniska universitetet
Lisbeth Eriksson, docent, Högskolan Väst/Föreningen för folkbildningsforskning
Erik Lindhult, universitetslektor, fil.dr., Mälardalens universitet/föreningen
SPARC

Samtalsledare: Kerstin Janemar, verksamhetsansvarig för Tankesmedjan Nocturum på Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkbildning

Arrangörer:
Svensk Sällskapet för Nykterhet och Folkbildning
SPARC
Föreningen för folkbildningsforskning
Studieförbundet NBV

Tid: måndagen den 20 mars 2023, 8.30 – 10.00 (frukost finns innan)
Plats: Klara Södra kyrkogata 20 – IOGT-NTO gården – går även att följa digitalt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Svenska sällskapet för nykterhet och folkbildning

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

You have Successfully Subscribed!