Folkets röst – ett hot mot demokratin?

När: Onsdag den 13 mars kl 09.00 -16.00
Var: Bringsalen Ersta konferens, Erstagatan 1K, Stockholm
Deltagaravgift: inklusive kaffe och lunch 500 kronor. Studerande 100 kronor.
Medlemmar i Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkbildning 200 kronor.
Anmälan: senast 27 februari

Falska nyheter och konspirationsteorier planteras idag allt oftare i det offentliga samtalet. Tilltron till press, samhällsbärande myndigheter och viktiga demokratiska institutioner ifrågasätts. Ger grundlagen ett tillräckligt skydd för demokratin när populistiska rörelser växer sig starka? Utgör AI ett hot eller en möjlighet för civilsamhällets organisationer? Vad krävs av folkbildningen i arbetet med att demokratisera demokratin? Välkommen till en seminariedag med aktuella föreläsningar, frågor och panelsamtal i Gösta Vestlunds anda.

Medverkande
Erik Amnå,
professor emeritus i statskunskap vid Örebro universitet
Enna Gerin, utredare och biträdande chef på det fackliga idéinstitutet Katalys
Lina Rahm, biträdande universitetslektor i medie- och miljöhistoria vid KTH
Agneta Stark, företagsekonom, författare och samhällsdebattör. Tidigare rektor vid Högskolan Dalarna
Kenneth Abrahamsson, docent i pedagogik och adjungerad professor vid Luleå tekniska universitet

Arrangörer: Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkbildning, Centrum för Civilsamhällesforskning vid Marie Cederschiölds högskola, Tollare folkhögskola, Föreningen för folkbildningsforskning.

Läs mer om Vestlundsdagarna här!

Svenska sällskapet för nykterhet och folkbildning

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

You have Successfully Subscribed!