Som hon drack!

Nocturum har genomfört ett seminarium utifrån boken Som hon drack – Kvinnor, alkohol och frigörelse. Författarna till boken, Jenny Damberg och Lisa Wiklund, deltog för att berätta om vad de sett i samhället som gav dem tankarna att skriva boken, samt berätta en del om innehållet. Sofia är till vardags filosofie doktor i etnologi och Jenny är frilandsjournalist. Deltog gjorde även Sofia Karlsson, feminist och nykterist, som med dessa glasögon läst boken. Sofia är en av grundarna till Feministiskt Initiativ och driver idag egen kommunikationsbyrå. Josefine Larsson, verksamhetsansvarig för tankesmedjan Nocturum, modererade samtalet.

Samtalet inleddes med att författarna presenterade innehållet i boken överskådligt. De har valt att belysa de senaste sextio årens dryckesmönster utifrån ett antal exempel, till exempel charterresor, lådvinsfällan, synen på föräldraskap och andra samhällsfenomen. Vad har egentligen hänt sedan motbokens avskaffande? Tesen som drivs i boken är att trots att kvinnor numera rent lagmässigt kan dricka alkohol på samma sätt som män, men att normativt finns det stora skillnader på hur samhället ser på mäns och kvinnors drickande. Könsrollerna förstärks när alkohol är inblandat.

Efter denna övergripande presentation kommenterade Sofia sina reaktioner när hon läste boken. Hon berättade att feministen i henne blev gladare än nykteristen i henne av det som står i boken. Detta för att ur ett feministiskt perspektiv är det viktiga frågor som belyses och det är viktigt att uppmärksamma hur sambandet mellan könsroller och alkohol ser ut. Däremot var det ur ett nykterhetsperspektiv inte lika uppmuntrande läsning. Detta för att det i någon mån förutsätts att människor ska dricka alkohol och har en i någon mån oproblematiserande bild av alkoholkonsumtion.

Det var också dessa frågor som ställdes av moderatorn till författarna – i vilken grad anser de att kvinnlig frigörelse handlar om rätten att dricka alkohol i högre utsträckning? Författarna förklarade att det främst handlar om rätten till en egen alkoholkonsumtion, fri från den skuld och skam som i högre grad än för män är förknippad med kvinnligt drickande. Men att de samtidigt inte riktigt hade tagit in perspektivet att problematisera alkoholkonsumtionen i sig på en övergripande nivå.

Samtalet varade i knappt en och en halv timme, och fördjupades både kring könsroller och alkoholnorm. Det gav säkerligen både författarna och åhörarna nya perspektiv på alkoholfrågan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Svenska sällskapet för nykterhet och folkbildning

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

You have Successfully Subscribed!