Temadag: Tom i en värld full av möjligheter

När: Lördag 27 januari – kl 9.30-15.15
Var: Stockholms Stadsmission Mötesplats Mariatorget, Mariatorget 10 på Södermalm i Stockholm & digitalt
Mat: Vi bjuder på fika och lunch
Pris: Kostnadsfritt till alla anmälda. Öppet för alla.
Arrangörer: SSNF och Stockholms Stadsmission

Vad är det att vara människa? Vi bjuder in till en dag med spännande gäster och perspektiv. Dagen inleds med ett samtal om meningen med livet – varför vi längtar efter den, hur vi kan söka den och varför det är viktigt att lära sig leva innerligt. Vi fortsätter dagen genom att utforska begreppet existentiell hälsa och folkhälsa som handlar om vår förmåga att tro på och ta vara på livet. En god grundläggande existentiell hälsa stärker vår motståndskraft för att bättre kunna möta svårigheter, sorger och sjukdomar. Men hur når vi dit? Avslutningsvis pratar vi om konsumtionens roll för vår existentiella hälsa. Vad finns det för yttre påverkan på våra val och välbefinnande? Vi försöker utforska identitetsskapande, hur vi bygger upp vår identitet både som individer och som kollektiv.

Som en röd tråd under dagens samtal löper frågan om alkoholen och berusningens roll i vår kultur. Berusningen är tätt sammanflätad med både livets framgångar och motgångar, både i sorg och lycka, vid fest och vardag, vid stress och som avkoppling – hur har det blivit så? Vad finns det för olika sätt att möta livets sorger och festligheter bortom berusning?

Med dagen “Tom i en värld full av möjligheter” hoppas vi på att väcka tankar och funderingar kring hur vi gemensamt kan skapa förutsättningar för meningsfullhet och god existentiell hälsa.

Sista anmälningsdag är 24 januari

Medverkande:

Ted Harris, präst och teologie doktor specialiserad på Søren Kierkegaard. Han håller sedan flera decennier i retreater, pilgrimsresor och kurser på temat kristen andlighet och kontemplation.

Ann Lagerström, journalist, författare och föreläsare. Hon har under de senaste tio åren studerat existentiell filosofi och psykologi och utvecklat existentiella samtalsmetoder för både individer och grupper.

Viktor Watz, vårdarbetare och expert på alkoholnormen och industrins roll i folkhälsoarbetet.

Cecilia Melder, Teol.dr, i religionspsykologi, forskar med inriktning existentiell folkhälsa. Hennes avhandling ”Vilsenhetens epidemiologi” från 2011 har fått stor uppmärksamhet och öppnat dörren för existentiell hälsa även i Sverige.

Fanny Åström, sjuksköterska som skriver feministiska texter bland annat på @fannyarsinoe på instagram

Farida al-Abani, folkhälsovetare och generalsekreterare på Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkbildning

Yusuf Muslim Eneborg, religionsvetare och arbetar på Livsfrågor på Stockholms Stadsmission

Aida Jabbari, artist. Aida rör sig mellan olika genrer, där inte minst texterna är centrala. Hennes debutalbum, med egna tonsättningar av Karin Boye och persiska poeten Forrough Farrokzhad, fick strålande kritik.

9.30 – 10.00: Dörrarna öppnas och vi börjar med fika

10.00 – 10.15: Introduktion till dagen med arrangörerna
Farida al-Abani från Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkbildning och Yusuf Muslim Eneborg från Stockholms Stadsmission välkomnar alla till dagen.

10.15 – 11.00: Vad är meningen med livet?
Vi tar oss an den enkla och lilla frågan: Vad är meningen med livet? Har jag valt rätt? Slösar jag bort min tid? Finns det något annat som är bättre och viktigare? Och varför känner jag mig så missnöjd fastän allting på ytan är så bra?
Medverkade: Ted Harris och Ann Lagerström som 2022 släppte boken Konsten att leva innerligt : existentialism för den moderna människan.

11.10 – 12.00: Vad är existentiell hälsa och vad betyder det att må ”good enough”?
En föreläsning om åtta existentiella aspekter viktiga för folkhälsa och vikten av existentiella samtal. Medverkande: Cecilia Melder.

12.00- 12.35: Lunch
Kostnadsfritt till alla anmälda

12.30 – 13.00: Musik och tid för reflektion
Vi smälter maten och alla stora frågor på förmiddagen med hjälp av ljuv musik av sångerskan Aida Jabbari. Aida rör sig mellan olika genrer, där inte minst texterna är centrala. Hennes debutalbum, med egna tonsättningar av Karin Boye och persiska poeten Forrough Farrokzhad, fick strålande kritik.

13.00 – 13.30: The corporate consumption complex – ett hot mot folkhälsan.
I en tid då kommersialisering tar sig ständigt nya uttryck behöver civilsamhället ta pulsen på den rådande samhällsandan för att förstå folkhälsoarbetets utmaningar. Vilken roll fyller kapitalismen i dagens folkhälsopolitik? Vilka skiftningar i ideal påverkar hur vi konstituerar oss som människor? Vad är konsumtionens roll för vår existentiella hälsa? Medverkande: Viktor Watz.

13.30 – 13.45: Fikapaus

13.45 – 15.00: Panelsamtal, Tom i en full värld – varför och vad gör vi åt det?
Vi summerar dagens olika teman och ställer oss frågan- Varför är vi tomma i en värld fylld av möjligheter? Vem ansvarar för vår existentiella hälsa? Behöver vi begränsa industrier för att stärka folkhälsan? Varför ska vi bry oss om att vara friska och leva länge i en tid där det känns som att världen är på väg att gå under. Är berusning och distraktioner en räddning, eller betyder det kanske inget alls? Medverkande: Viktor Watz, Cecilia Melder, Fanny Åström. Samtalet modereras av Farida al-Abani och Yusuf Muslim Eneborg.

15.00 -15.15: Summering och avslut av dagen
Farida al-Abani och Yusuf Muslim Eneborg summerar dagen åt oss och tackar för dagen

Svenska sällskapet för nykterhet och folkbildning

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

You have Successfully Subscribed!