Narkotikapolitiskt center

Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkbildning är en del av nätverket Narkotikapolitiskt Center. Narkotikapolitiskt Center (NPC) bidrar genom analys, debatt och folkbildning till en human, restriktiv narkotikapolitik.

Narkotikapolitiskt Center är ingen egen organisation, men fungerar som ett nätverk där följande organisationer ingår i styrgruppen och på olika sätt bidrar till verksamheten: Studieförbundet NBV; Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor, SLAN; Blå Bandet; Sveriges Blåbandsungdom, SBU; LP-verksamheten, IOGT-NTO, Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF; Föräldraföreningen mot Narkotika, FMN; Junis; Kriminellas Revansch i Samhället, KRIS; Anhöriga Mot Droger, AMD; Svenska Frisksportförbundet; Frisksportens Ungdomsförbund; Stockholms Länsnykterhetsförbund; Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkbildning och Nordiska Godtemplarrådet, NGR. Verksamheten finansieras av ovanstående organisationers bidrag på olika sätt; genom pengar eller personal eller andra sökta bidrag hos såväl ideella som offentliga organisationer.

Läs mer och ta del av Narkotikapolitiskt Centers arbete!

Svenska sällskapet för nykterhet och folkbildning

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

You have Successfully Subscribed!