Samtal

En viktig del av verksamheten inom Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkbildning är våra seminarier. De spänner över en rad olika områden. Syftet är att som deltagare både få nya perspektiv och själva bidra med sina åsikter och tankar om ämnena.

Seminarierna hålls ca 2-4 gånger per termin. Alla våra möten och seminarier är både digitala och fysiska och går att se i efterhand på vår sida på Facebook. Blir medlem eller följ vårt nyhetsbrev för mer info.

Läs vilka samtal som aktuella just nu!

Svenska sällskapet för nykterhet och folkbildning

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

You have Successfully Subscribed!