Våra rapporter

Tankesmedjan Nocturum jobbar med siktet inställt på nya perspektiv inom alkoholfrågan.

”När man är full är det inte så läskigt att dö” (2024)

Kopplingarna mellan alkohol, krig och väpnade konflikter har en lång gemensam historia och är på ett sätt välkända. Men trots det talar vi sällan om varför den finns.

På vilket sätt påverkas civilbefolkning, familjer, kvinnor och barn? Vilken roll spelar alkoholindustrin? Hur har alkohol  använts i krig genom historien? Och vad har folkhälsan och det alkoholförebyggande arbetet för betydelse för fred?

Rapportskrivare: Sara Heine, frilansskribent med många års erfarenhet av att arbeta med alkohol och narkotikafrågor ur ett svenskt och internationellt perspektiv.

Läs mer om rapporten här!

Eller ladda ner rapporten i sin helhet här!

Jobbfesten (2019)

En hemsida med material för ett festfyllt och omtänksamt arbetsliv
I samarbete med Add Gender, INSIDE//OUT SOBER CLUB och Movendi International.

Vi tycker att det är både roligt och viktigt med fest, så viktigt att det är värt att prata mer om den. Vi vill uppmana fler att ta snacket om vad en bra fest är, varför vi festar och hur vi firar tillsammans på bästa sätt. Sätt festen på agendan, gärna i samband med övriga frågor som rör arbetsmiljö, personalhälsa och likabehandling.

Jobbfesten-materialet kan användas i både liten och stor skala på din arbetsplats, i ett projekt eller i din förening. Även om du inte är ansvarig för att arrangera möten eller fester så kan du kanske dela materialet med någon annan?

Besök jobbfesten.se genom att trycka här!
eller läs om jobbfesten här!

Den förtryckande alkoholnormen (2019)

Om alkoholens sociala funktion, frivillighet och framtidens alkoholpolitik

Alkohol är dock mer än en dryck och en drog. Kring alkoholen vävs en hel kultur som inte bara kan sägas utgöras av de enkla fundament som alkohol är i sin fysiska representation. Denna kultur är en tämligen komplex varelse. Den vilar på en grund av traditioner, nor-
mer och föreställningar. Den är invävd i vår sociala begreppsvärld. Det är ofta svårt att urskilja var alkoholkulturen börjar och var den övriga sociala kulturen tar vid. Hur reflekterar och förhåller sig människor till alkohol och berusning egentligen?

Rapportskrivare: Lucas Nilsson

Läs rapporten här!

Spriten ständigt närvarande (2016)

Fyra feministiska förebilders syn på alkoholfrågan. I samarbete med KSAN- Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor.

Fyra helt olika personer, från helt olika tidsperioder. Drottning Kristina, som levde under 1600-talet i Europas toppskikt, Emilie Rathou som kämpade för kvinnlig rösträtt omkringsekelskiftet 18-/1900, Marty Mann som var en av de första kvinnorna i Anonyma Alkoholister i USA och Astrid Lindgren som verkade som känd författare, båda dessa aktiva under 1900-talet. Fyra människor som gick sina egna vägar och inte tvekade att sticka ut hakan i ämnen de brann för. Alla fyra har också satt ord på och framfört sina perspektiv på alkoholfrågan. Tankar och åsikter som inte direkt var normen i det samhälle de levde i, men som säkerligen påverkade människor som hörde om dem på olika sätt.

Drottning Kristina och Emilie Rathou, textförfattare: Anna Carlstedt, fil.dr.
Marty Mann, textförfattare Anna Sjöström, ”Promilletanten” , föreläsare och utbildare
Astrid Lindgren, textförfattare: Frida Ohlsson Sandahl, författare och föreläsare

Läs rapporten här!

Spriten och den lidande konstnären (2015)

En titt på klassiska tonsättares alkoholbruk

Det finns en myt om den lidande konstnären. Att skapande måste göra ont, och att smärtan hålls i schack med hjälp av alkohol och andra droger.

I denna skrift presenterar Oliver Lindman, med utgångspunkt hos de två klassiska kompositörerna Sibelius och Mussorgskij, förhållanden kring hur alkohol kan påverka skapandeprocessen hos kreatörer i allmänhet, och de klassiska tonsättarna Jean Sibelius och Modest Mussorgskij i synnerhet.


Textförfattare: Oliver Lindman

Läs rapporten här!

Klassiska tänkare om alkoholfrågan – Sokrates, John Locke och Karl Marx (2014)

Hur tre klassiska tänkarna skulle se på alkoholfrågan i Sverige, om de levde idag?

Del I: Sokrates, Den rätta blandningen – om antika dryckeslag i sanningens tjänst Textförfattare: Carl Cederberg, lektor i filosofi, Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola

Del II: John Locke, Om individens naturliga rätt till sitt eget förnuft Textförfattare: Jesper Ahlin, magisterstudent med specialisering mot politisk filosofi vid Uppsala Universitet,

Del III: Marx, Marx och alkohol.
Är alkoholen och alkoholismen ett resultat av arbetarens elände? Hur hänger det ihop med det kapitalistiska samhället, arbetarnas arbetsvillkor och möjlighet till organisering? Textförfattare Petter Nilsson, styrelseledamot i centrum för Marxistiska samhällsstudier.

Läs rapporten här!

Svenska sällskapet för nykterhet och folkbildning

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

You have Successfully Subscribed!