Varför är dagens ungdom nyktrare än någonsin?

Nocturum och Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) har anordnat ett seminarium på detta tema.

Seminariet inleddes med att Isabella Gripe från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) presenterade en översiktlig bild av hur ungas drogvanor ser ut. Denna information kommer från drogvaneundersökningen hos niondeklassare som gjorts årligen sedan 1971, och på de som går andra året på gymnasiet, som har gjorts sedan 2004. Dessa siffror talar sitt tydliga språk: alkoholkonsumtionen minskar – både andelen människor som dricker och mängden som dricks. Andelen niondeklassare som aldrig har druckit alkohol är numera större än de som har druckit! Det är fler tjejer än killar som har druckit alkohol, men de killar som dricker dricker en större mängd. Även den grupp som kallas intensivkonsumenter, det vill säga dricker sig berusade ofta, har gått ner. Andra året på gymnasiet har fler testat att dricka alkohol och där har killarna gått om tjejerna även i antalet personer som dricker. Den vanligaste källan till alkohol är kompisar, ca 26% får sin alkohol härifrån. Andelen som får alkohol från föräldrarna är ca 18%.

Efter detta tog själva samtalet vid. Alexander Hallberg, förbundsordförande för SverokTherese Strömbäck med bakgrund inom Straight Edge-rörelsen och hardcorescenen, och Eric Tegnander som är ordförande för UNF resonerade kring varför trenden ser ut som den gör och hur deras respektive rörelser kan ha bidragit till denna trend.

Sverok är ett förbund som samlar spelhobbyn i Sverige, vilket gäller allt från datorspel till lajv till kortspel och mer därtill. Organisationen har ca 90 000 medlemmar varav de flesta är i tjugoårsåldern. Alexander berättar att de flesta som är medlemmar i Sverok tillhör kategorin nördar. Det är människor som fyller sin fritid med sin hobby, och ägnar sig åt andra aktiviteter än att dricka alkohol. Det blir helt enkelt inte en prioriterad umgängesform att hänga där det dricks. Dessutom har den växande e-sporten fått människor att dricka mindre, resonerar Alexander vidare. Alkohol minskar reaktionsförmågan, något som i högsta grad påverkar spelarnas reaktioner och gör dem till sämre utövare.

Therese berättar om hardcorescenen. Det är en rörelse som har sin utgångspunkt i punkmusiken, men som skilde sig från den eftersom punkvärlden har så stort fokus på alkohol och andra droger. Hardcorescenen är inkluderande och har som mål att den ska vara tillgänglig för alla. Det gäller till exempel när konserter anordnas – barn som vuxna ska känna att de hör hemma i sammanhanget. Då kan konserterna t ex inte anordnas på klubbar där det förekommer alkohol, eftersom det stänger ute alla som är minderåriga. Therese tror att dessa mötesplatser, där normen är att en inte dricker alkohol, bidrar till den positiva trenden.

Även Eric understryker vikten av nyktra mötesplatser. UNF ser att många unga dricker alkohol för att de inte har något annat att göra, och att både de och de andra rörelserna bidrar till att motverka just detta bara genom att ordna aktiviteter och nyktra mötesplatser.

Panelen får frågan om unga har slutat se upp till äldre som dricker alkohol, och om detta kan vara en anledning till att unga dricker mindre. Detta tror dock inte panelen på, utan att visst mått av förebildskap fortfarande finns kvar – därför kommer unga ändå fortsätta att dricka alkohol i någon mån även i framtiden. Däremot kanske förebildskapet förändras, så att även dryckesmönstren förändras. Vuxna har börjat dricka en mindre mängd vid fler tillfällen istället för att dricka en större mängd vid några få tillfällen.

De tre är också överens om att internet är en bidragande orsak till att unga är nyktrare än någonsin. Människor vågar umgås och vara sig själva, utan att ta alkoholen till hjälp som socialt smörjmedel.

CAN undersöker inte etnisk bakgrund i sina enkäter. Därför kan de inte besvara frågan kring om en större mångfald i var skoleleverna är födda har något med den minskade konsumtionen att göra. Eftersom siffrorna har sjunkit sedan 1970-talet och inte enbart i samband med större invandringsperioder verkar detta inte vara en avgörande faktor.

Avslutningsvis fick panelen frågan om de tror att konsumtionen kommer att öka igen nu när alkoholreklamen blir alltmer aggressiv. Här svarar både Alexander, Therese och Eric att de hoppas att dagens ungdom kan se igenom alkoholindustrins försök att öka konsumtionen, och tror att ungdomar klarar att stå emot. De har gott hopp om framtiden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Svenska sällskapet för nykterhet och folkbildning

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

You have Successfully Subscribed!