Webbinarium 29 mars: Hälsa eller njutning? Svenska folkets politiska åsikter om riskkonsumtion.

Hälsa eller njutning? Svenska folkets politiska åsikter om riskkonsumtion.

Anmäl dig här innan den 26 mars: https://halsa-eller-njutning.confetti.events/

Tankesmedjornan Nocturum, Narkotikapolitiskt Center och Tobaksfakta bjuder in till ett webbinarium för att diskutera hur relationen mellan njutning och hälsa när det kommer till riskkonsumtion. Diskussionen tar sin utgångspunkt i en studie från SOM-institutet vid Göteborgs universitet där forskarna har studerat svenska folkets politiska åsikter om riskkonsumtion och hur dessa relaterar till vårt förhållande till njutning och hälsa.

Att bruka tobak, alkohol och cannabis och är idag inte riskfritt men ändå är det många som gör det, och som dessutom upplever en njutning av sin konsumtion. Vi brukar även socker och kött i stora mängder trots de hälsoeffekter de har på hälsan. Uppenbarligen prioriterar en del människor njutningen över sin hälsa, medan andra (något fler) som föredrar ett hälsosamt liv framför njutning. Det tycks även vara så att vår egen konsumtion och vår syn på njutning och hälsa har ett samband med vilka politiska åsikter vi har. I studien “Njutning eller hälsa – en studie om riskonsumtion”, utgiven av SOM-institutet, drar författarna slutsatsen: “De mer njutningsorienterade tenderar att se riskkonsumtionen av dessa substanser som ett mindre hot mot folkhälsan och vill se färre regleringar, medan hälsoorienterade ser hoten som större och vill att samhället tar ett större ansvar och förordar en mer restriktiv politik.”.

Vad kan vi lära av dessa forskningsresultat, och hur kan vi använda människors syn på hälsa och njutning i vårt framtida förebyggande arbete? Kan människor lära sig att njuta av en mer hälsosam livsstil och vad är det egentligen som påverkar vår syn på vad som är njutningsfullt eller hälsosamt? Lever vi hälsosamt för att vi vill leva mer hälsosamt eller styrs vi av moral, etik, religion, solidaritet och/eller erfarenhet när vi väljer att ta avstånd från viss riskkonsumtion?

Välkommen till ett två timmar långt webbinarium via Zoom för att höra mer om dessa fynd och medverka i ett samtal om hur vi kan använda resultaten i framtiden.

Vi bjuder bland annat in David Karlsson, professor i offentlig förvaltning vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet, som är projektledare för projektet ”Alkoholideologi – hur värderingar och ideologi styr alkoholopinionen” där denna studie ingår.Vi kommer även få höra reflektioner från tankesmedjorna och höra av andra experter drar för slutsatser av studien. I slutet av webbinariet bjuder vi in alla deltagare till att ställa frågor och presentera sina perspektiv.

Program

Kl 10.00-10.35 –Hälsa eller Njutning? 

Svenska folket politiska åsikter om riskkonsumtion.David Karlsson, professor i offentlig förvaltning vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet, som är projektledare för projektet ”Alkoholideologi – hur värderingar och ideologi styr alkoholopinionen”.

Kl 10.35-11.00 –Tankesmedjorna funderar – Hur är denna studie relevant för oss?

Ann PostTobaksfakta

Farida al-AbaniTankesmedjan Nocturum

Peter Moilanen, Narkotikapolitisk Center

Paus

Kl 11.05-11.35 – Bryr sig civilsamhället och forskningen om njutning i sitt arbete?

David StenholtzLäkare för framtiden

Kristina SperkovaMovendi international

Mai-Lis HelléniusKarolinska Institutet

kl 11.35-12.00 – Frågor och reflektioner från deltagare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Svenska sällskapet för nykterhet och folkbildning

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

You have Successfully Subscribed!