Debatt: Nu ska vi alla dricka som ammande kvinnor – i första hand inte alls

27 juni 2023, debattartikel i Dagens ETC
Läs artikeln på ETC genom att trycka här!

Självklart kan det vara obekvämt och ovant att de nya rekommendationerna innefattar alla, inte bara ammande. Fler behöver därför få stöd till att sluta, minska eller aldrig börja konsumera alkohol, skriver Farida al-Abani (Svenska sällskapet för nykterhet och folkbildning), Kerstin Janemar (Tankesmedjan Nocturum), Irma Kilim (IOGT-NTO) och Frida Lind (Ungdomens nykterhetsförbund).

Nu har de uppdaterade råden kring alkoholkonsumtion presenterats i NNR, nordiska näringsrekommendationerna. Nytt för denna gång är att alla vuxna rekommenderas dricka som en ammande kvinna – i första hand inte alls. Forskarkåren är enig om att det inte finns någon riskfri konsumtion av alkohol och att alkohol inte har några hälsofördelar. Dessa nya rekommendationer kan vara revolutionerande för det kommande folkhälsoarbetet, om vi tar dem på allvar.

I de nya nordiska rekommendationerna står det​​ att:

”Då det inte finns någon säker gräns för alkoholkonsumtion…rekommenderar NNR2023 att alkoholintag ska undvikas. Om alkohol konsumeras, bör intaget vara väldigt lågt.”

I debatten som föranledde publiceringen av de nya rekommendationerna diskuterades huruvida ammande kvinnor skulle rekommenderas dricka alkohol eller inte. Nu blev det något annat. Det som framgår är istället att alla, inte bara ammande, bör undvika alkohol.

I rapporteringen av de nya rekommendationerna har vi dock kunnat läsa rubriker som ”Ammande avråds inte längre helt från alkohol”, ”Ingen avrådan om att dricka alkohol under amning” eller ”Nya alkoholråd kring amning slopas”. Dessa rubriker är helt missvisande och en feltolkning av de nya rekommendationerna. Rekommendationerna betyder inte att ammande får dricka alkohol utan att alla, ammande som icke-ammande, bör undvika alkohol helt eller dricka minimalt.

Så vad är problemet med alkohol? Alkohol är ett nervgift som påverkar alla kroppens organ, även vid låg konsumtion. Forskning visar att även små mängder alkohol ökar risken för så väl högt blodtryck som cancer. Många vet nog inte att tio procent av alla dödsfall i bröstcancer i Sverige orsakas av alkohol. Alkoholens skadliga effekter är belagda sedan länge och bekräftas av forskare, WHO och folkhälsoexperter och nu även i de nordiska näringsrekommendationerna.

I denna nya rapport gör forskarna också tydligt att alkohol dessutom har negativ påverkan på miljön. Att behandla alkohol som vilket livsmedel som helst är inte längre försvarbart.

Det finns alltså en samsyn kring alkoholens skadeverkningar på både individ, samhälle och miljö. Så vad kommer att hända nu? Kommer alkoholskatten att höjas? Kommer vi begränsa marknadsföringen av alkohol? Kommer vi jobba mer förebyggande? Och vilken roll har alkoholindustrin? Framtiden avgörs av politiken och kan inte läggas på den enskilda konsumenten.

Hur och när vi dricker alkohol påverkas, som så mycket annat i livet, av mer än rekommendationer. För en alkoholindustri med fokus på att maximera försäljning är vi alla en lukrativ målgrupp. Industrin är förstås intresserad av att alkoholkonsumtion ska vara en självklar del av identiteten i den moderna människans liv, oavsett NNR:s rekommendationer. Även om det mest självklara och moderna nuförtiden är att undvika alkohol.

Självklart kan det vara obekvämt och ovant att de nya rekommendationerna innefattar alla, inte bara ammande. Därför behövs nu stora insatser. Vi förväntar oss att politiken tar till sig av dessa rekommendationer så att industrin kan begränsas och fler kan få stöd till att sluta, minska eller aldrig börja konsumera alkohol. Det skulle göra enorm skillnad för folkhälsan och miljön, men även för samhällsekonomin och det brottsförebyggande arbetet. Vi har mycket att vinna.

Farida al-Abani
Generalsekreterare på Svenska sällskapet för nykterhet och folkbildning 

Kerstin Janemar
Tankesmedjan Nocturum 

Irma Kilim
Drogpolitisk chef på IOGT-NTO

Frida Lind
Strateg Ungdomens nykterhetsförbund 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Svenska sällskapet för nykterhet och folkbildning

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

You have Successfully Subscribed!