På gång

En viktig del av verksamheten inom Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkbildning är våra seminarier. De spänner över en rad olika områden. Syftet är att som deltagare både få nya perspektiv och själva bidra med sina åsikter och tankar om ämnena. Seminarierna hålls ca 8 gånger per år. Nästan alla SSNFs möten och seminarier är både digitala och fysiska och går att se i efterhand på vår sida på Facebook. Blir medlem eller följ vårt nyhetsbrev för mer info.

Nedan finns även Narkotikapolitiskt Centers webbinarier NPC Kunskap. Vi är med i nätverket Narkotikapolitiskt Center och är även med och arrangerar dessa webbinarier. Anmäl dig till NPCs nyhetsbrev på narkotikapolitisktcenter.se för att få info inför varje webbinarium.

Svenska sällskapet för nykterhet och folkbildning

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

You have Successfully Subscribed!