Stigma kring personer med beroende i återhämtning – med fokus kvinnor

En av förutsättningarna för att lämna ett beroende är fungerande sociala relationer och engagemang i meningsfulla aktiviteter. Samtidigt så vet vi att både människor i beroende och människor som har lämnat ett beroende är utsatta för stigma och är utestängda från sociala sammanhang. Forskning pekar även på att stigmatiseringen är mer omfattande för kvinnor i beroende och återhämtning från beroende.

Majoriteten av forskning på vikten av sociala sammanhang och stigmans betydelse för återhämtning från beroende kommer från internationell forskning, främst från engelskspåriga länder.
Detta är ett webbinarium som kommer utforska begreppen stigma, recovery (återhämtning) med ett särskilt fokus på kvinnors situation.

Medverkande;
Mulka Nisic , University of Derby, Regional Project Manager at NGO Celebrate Recovery
Linda Nilsson, ledamot i styrelsen för Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkbildning
Moderator: Farida al-Abani, generalsekreterare för Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkbildning

Arrangörer:
Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkbildning
Narkotikapolitiskt Center
Studieförbundet NBV

Datum och tid: 10 mars kl 11.00-12.00
Plats: Digitalt via zoom

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Svenska sällskapet för nykterhet och folkbildning

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

You have Successfully Subscribed!