Civilsamhällesforskning

Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkbildning har sedan en lägre tid samarbetat med forskare för att undersöka civilsamhället utifrån olika perspektiv. Sedan 2024 ingår vi i forskningssamarbetet ”Från administration till ideologi? med syfte att utveckla kunskapen om det strategiska ledarskapet av anställda i den ideella sektorn.

Forskningsfrågor:

  • Vad kännetecknar det strategiska ledarskapet av anställda i det svenska civilsamhället?
  • Vilka likheter och skillnader finns det mellan olika typer av ideella organisationer samt mellan ideella, offentliga och privata organisationer?
  • Vad bör göras för att utveckla det strategiska ledarskapet av anställda i det svenska civilsamhället?

Projektet genomförs genom samverkan mellan följande aktörer:

  • Arbetsgivaralliansen
  • Bräcke Diakoni
  • Fremia
  • Ideell Arena
  • Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
  • Marie Cederschiöld högskola
  • Svenska sällskapet för nykterhet och folkbildning

Läs mer om projektet ”Från administration till ideologi?” här.

Tidigare projekt:

Ihop med Ola Segnestam Larsson som är docent i företagsekonomi vid Marie Cederschiöld har Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkbildning tagit fram en bok och en handbok om ”Forskning i ideologins tjänst”.

Boken ”Forskning i ideologins tjänst – hur ideella organisationer använder vetenskap” publicerades 2016 och kan beställas via info@ssnf.nu. En av slutsatserna i boken är att vetenskap används i ideologins tjänst snarare än att ideologin underställs vetenskapens ideal. Utifrån denna slutsats mejslas i bokens avslutande kapitel fram ett antal principer för hur ideella organisationer kan använda vetenskap i ideologins tjänst.

Handboken ”Att använda forskning i ideologins tjänst” lanserades 2020. I denna text vänder vi på perspektivet och söker svar på frågan: Hur kan forskning användas i ideologins tjänst? I texten presenterar vi ett antal strategier för hur ideella organisationer kan vetenskapliggöra existerande ideologier och praktiker. Texten bygger på boken Forskning i ideologins tjänst och en workshopserie, som genomfördes under 2019 och 2020.

Svenska sällskapet för nykterhet och folkbildning

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

You have Successfully Subscribed!