Civilsamhällesforskning

Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkbildning har sedan en lägre tid samarbetat med forskare för att undersöka civilsamhället utifrån olika perspektiv. Just nu har vi inlett ett nytt arbete där vi genom olika fallstudier ska undersöka hur anställa inom civilsamhället har det idag.

Ihop med Ola Segnestam Larsson som är docent i företagsekonomi vid Marie Cederschiöld har vi tidigare tagit fram en bok och en handbok om ”Forskning i ideologins tjänst”.

Boken ”Forskning i ideologins tjänst – hur ideella organisationer använder vetenskap” publicerades 2016 och kan beställas via info@ssnf.nu. En av slutsatserna i boken är att vetenskap används i ideologins tjänst snarare än att ideologin underställs vetenskapens ideal. Utifrån denna slutsats mejslas i bokens avslutande kapitel fram ett antal principer för hur ideella organisationer kan använda vetenskap i ideologins tjänst.

Handboken ”Att använda forskning i ideologins tjänst” lanserades 2020. I denna text vänder vi på perspektivet och söker svar på frågan: Hur kan forskning användas i ideologins tjänst? I texten presenterar vi ett antal strategier för hur ideella organisationer kan vetenskapliggöra existerande ideologier och praktiker. Texten bygger på boken Forskning i ideologins tjänst och en workshopserie, som genomfördes under 2019 och 2020.

Svenska sällskapet för nykterhet och folkbildning

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

You have Successfully Subscribed!